Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning

Välkommen!

Berättarministeriet är ett riktat stöd till skolan i socioekonomiskt utsatta områden. Vi driver utbildningscenter i områden där arbetslösheten är hög och alltför många elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Där erbjuder vi kostnadsfria skolprogram till grundskolelärare och deras elever. Programmen är ämnesövergripande, stärker kollegialt lärande och är förankrade i läroplanen. Berättarministeriets pedagogik syftar till att locka eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Sedan starten 2011 har över 50 000 barn och över 4000 lärare använt sig av Berättarministeriets program i sin undervisning.

För en stark demokrati

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Verksamheten bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktighet och utveckling. Samverkan med kommunerna där vi finns sker i form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Den gemensamma ambitionen är att öka likvärdigheten i skolan och minska bostadssegregationens effekter på barns skolgång. Som privatperson kan du engagera dig som volontär på Berättarministeriet – då bidrar du på ett konkret och lustfyllt sätt till ett bättre samhälle.

409050
Barn har deltagit i skolprogram hos oss
1
utbildningscenter
4000
Pedagogbesök
1000
Utbildade volontärer

Nyheter

Berättarministeriets årliga lärardag

Genom en årlig lärardag exklusiv för lärare i våra upptagingsområden* vill Berättarministeriet inspirera och erbjuda konstnadsfri fortbildning. I år är på temat digitalt lärande och

Berättarministeriet på bokmässan

Demokrati är en kör av röster, ett samtal som byter form, riktning och tonläge i takt med att samhället utvecklas. Förutsättningen för en välmående demokrati

Partner & finansiärer