Huvudpartner

Företag eller stiftelse som donerar rörligt kapital till Berättarministeriets verksamhet under minst ett år. Till våra huvudpartner hör även Göteborg Stad och Stockholms Stad, samverkan med kommunerna sker i form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Pro Bono-Partner

Företag som erbjuder spetskompetens och tjänster kostnadsfritt till Berättarministeriet.

Projektpartner

Företag eller stiftelse som finansierar eller samverkar kring enskilda projekt på Berättarministeriet, till exempel utvecklingen av ett nytt skolprogram, eller ett forskningsprojekt.

Programpartner

Organisation som är en del av Berättarministeriets pedagogiska skolprogram, till exempel Karolinska Institutet, Hallwylska Museet och Världslitteraturhuset i Göteborg.

Världslitteraturhuset bibliotek Göteborg 

Tack till

Berättarministeriet grundades 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Robert Weil och Sven Hagströmer. Många personer slöt upp för att göra verksamheten möjlig och vi vill rikta ett särskilt tack till:
Anna-Karin Celsing, Carl-Johan Bonnier, Fanny Sachs, ICA Fastigheter, John Wallmark, Martin Ingvars, Sara Lindegren, Søder Reklambyrå, Aron Berg, Edrington, Finin Versteegh, Jochnick Foundation, Lotte Brandt, Mathias Haneborg-Lühr, Sara McPhee, MAQS Law Firm (donationsgåva till Anne Ramberg generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund)., ÅWL Arkitekter, Erik Penser, Gilan Invest, Johan Sköld, Margareta Törngren, Neda Shafti Backman & Fredrik Backman, Skandia Liv,
Sverker Thufvesson.