Pennsvärdet

Sedan 2018 delar Berättarministeriet  Pennsvärdet – en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma och hylla lärare i områden med hög arbetslöshet. Genom Pennsvärdet lyfts varje år en eller flera lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers
språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

Föregående
Nästa

En hyllning till läraren

Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang. Bostadssegregationens negativa konsekvenser tar sig konkreta uttryck i deras klassrum, något som kräver ett starkt ledarskap, empati och uthållighet. De är en ovärderlig vuxen förebild för sina elever.  Pennsvärdet är Berättarministeriets sätt att hylla den yrkeskår som har en av de viktigaste rollerna i ett demokratiskt samhälle, och uppmärksamma exempel på lärare eller arbetslag vars pedagogiska hantverk både inspirerar och imponerar.

Mottagaren tilldelas

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 SEK tillsammans med silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman. 

“Utbildning är ryggraden i en välmående demokrati. Lärare arbetar med det viktigaste vi har – våra barn och samhällets framtid. Lärare i områden med hög arbetslöshet utför sitt viktiga uppdrag trots segregationens utmaningar och konsekvenser. Berättarministeriet vill uppmärksamma de pedagogiska gärningarna. “

– Generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten

Kriterier

Pennsvärdet tilldelas en låg- eller mellanstadielärare i något av Berättarministeriets upptagningsområden* som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning samt främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande.

*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Östra Göteborg eller Angered

Juryn

Mottagaren av Pennsvärdet utses av en jury som sammanträder två gånger per nomineringsperiod. Juryn består av personer som representerar en bred erfarenhet
av de förmågor som Pennsvärdet kretsar kring: pedagogik, kreativitet,
kritisk förmåga och språkutveckling.

Cecilia Nordström

Juryns ordförande
Styrelseordförande Berättarministeriet

Reza Saleh

Juryns sekreterare
Strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet

Björn Åstrand

Doktor i historia vid Umeå Universitet

pavlina

Pavlina Spanos

Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2019

Anne-Marie Körling

Grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur

Stina Wirsén

Illustratör och författare

Olof Gränström

Strategisk rådgivare, Novus

Ann-Christin Rothstein

Skolledare och lärare

Tidigare mottagare

2019

Pavlina Spanos, svensk- och engelskalärare i årskurs 4–6 på Enbacksskolan i Tensta, tilldelades Pennsvärdet med följande motivering: Pavlina inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.

2018

Jenny Söderhjelm Larsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–6 på Östbergaskolan i Älvsjö, tog emot det allra första Pennsvärdet av Statsminister Stefan Löfven. Hon tilldelades priset med följande motivering: Juryn beundrar Jennys uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har Jenny skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet. 

Frågor?

Kontakta oss på pennsvardet@berattarministeriet.se