Samverkan företag

dilsa

Dilsa Demirbag-Sten

Generalsekreterare

Hej,

Vill du och ditt företag samverka med oss för ett Sverige där alla barn har rätt till en god och jämlik utbildning? Vi erbjuder olika former av samarbeten. Här nedan kan du läsa om de former vi utarbetat hittills. Låter någon av förlagen intressanta för er, eller har du några frågor eller andra förslag? Kontakta mig via knappen nedan. 

Varma hälsningar,
Dilsa Demirbag-Sten
Generalsekreterare Berättarministeriet

Former för samverkan

Berättarministeriet gör anspråk på att åstadkomma en djupgående samhällsförändring och att vara en del av lösningen på ett komplext problem. Det kräver långsiktighet och uthållighet. Genom rörligt kapital så kan ditt företag bidra till att säkerställa Berättarministeriets möjlighet att fortsätta verka så länge vi behövs. Vi har fyra olika samarbetsnivåer beroende på omfattning av stödet, läs mer om de olika formerna här under. Berättarministeriet erbjuder också pro bono-partnerskap och möjlighet för dina medarbetare att bli volontärer hos oss på arbetstid.

Huvudpartner

Som huvudpartner bidrar ditt företag med rörligt kapital under minst tre års tid, vilket möjliggör en betydande och hållbar samhällsinsats.

Partner

Som partner bidrar ditt företag med rörligt kapital under minst två års tid.

Företagsvän

Som huvudpartner bidrar ditt företag med rörligt kapital under minst tre års tid, vilket möjliggör en betydande och hållbar samhällsinsats.

Gåva

Företag kan bidra med en gåva om valfri summa till Berättarministeriet. Ni kan skänka ett bidrag till vår verksamhet genom bankgiro: 5091-2773 eller Swishkonto: 1236158893. Kom ihåg att märka din inbetalning med ”Gåva” och ert företagsnamn.

Pro-bono partnerskap

Berättarministeriet är en organisation i ständig förändring. Vårt behov av spetskompetens inom en rad olika områden är därför stort. Genom ett pro bono-partnerskap kan ditt företag på ett väldigt konkret sätt bidra med er tid och expertis för att främja vårt syfte.

Volontärskap som förmån

Erbjud och uppmuntra dina medarbetare att engagera sig som volontärer hos oss under arbetstid. Att bli volontär på Berättarministeriet kräver inga förkunskaper, men våra volontärer är en viktig del av vår metod där de blir vuxna förebilder bortom lärare och föräldrar som inspirerar, stärker och stöttar barnen i att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet erbjuder skräddarsydda volontärutbildningar för större grupper som går att boka i förväg utefter era behov.